2953 

ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันพระบรมราชชนก

ระเบียบสถาบันพระบรมราชูชนก ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒