65 

เปิดรับสมัครอบรมโครงการอบรมหลักสูตรฟื้นฟูศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Refresher Care manager)

หนังสือเชิญสมัครอบรม แบบเปล่า หนังสือเชิญสมัครอบรมนายแพทย์ สสจ. หนังสือเชิญสมัครอบรม นายก อบจ.
750 

เปิดรับสมัครอบรมในโครงการจัดโครงการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน(รุ่นที่3)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับ โรงพยาบาลราชบุรีจัดโครงการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน(รุ่นที่3) เริ่มสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน- 30 พฤศจิกายน  2566  ค่าสมัคร 300 บาท/คน SCAN QR CODE สมัครอบรม เข้ากลุ่ม LINE ส่งหลักฐาน หรือ สมัครสอบคัดเลือก คลิก>> วัตถุประสงค์โครงการ>> รายละเอียด>> หนังสือเชิญสมัครอบรม ผอ.เขต.>> หนังสือเชิญสมัครอบรม ผอ.รพ.ศูนย์>> หนังสือเชิญสมัครอบรม นพ.สสจ.>> ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม หนังสืออนุมัติให้ลาเข้าอบรม>>