ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร นศ.รอบ 4 รับตรงอิสระ ในวันที่ 4-7มิย.66

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดยAdmin

ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร นศ.รอบ 4 รับตรงอิสระ ในวันที่ 4-7มิย.66
🍁วพบ.ราชบุรี รับเพิ่มอีก 7 คน เป็นโครงการบุคคลทั่วไป 6 คน และโครงการรพ.บ้านแพ้ว
(ภูมิลำเนา จ.สมุทรสาคร)1 คน