ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 Quota

ข่าวสารนักศึกษา
โดยAdmin

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565  รอบที่ 2 Quota 


ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศไปตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มที่กำหนด และนำเอกสารหลักฐานต่างๆพร้อมทั้งผลการตรวจร่างกายมาส่งมาที่เมล์... wimonmas@bcnr.ac.th และส่งหลักฐานฉบับจริงมาทางไปรณีย์ด่วนพิเศษ
(ลงทะเบียน)ภายในวันที่  25 เมษายน 2565 จ่าหน้าซอง ⬇️⬇️  
 

 
 อ.วิมลมาส   ติ่งบุญ  

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 

  84/21  ถนนคฑาธร  ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี  70000

  ( เอกสารการรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2 โควต้า )

🌻🌻ผู้ที่มีรายชื่อให้แอดไลน์ตาม QR ในโพสนี้พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อจริงในไลน์เพื่อนัดหมายการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ในวันที่ 27 เมย.65 ค่ะ