ขอแสดงความยินดี

ข่าวกิจกรรม
โดยAdmin

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.กัลยา ศรีมหันต์ ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาพยาบาลศาสตร์ ตามคำสั่งสถาบันพระบรมราชชนก ที่ 2231/ 2566 ลงวันที่ 18 กันยายน 2566 

อัลบั้ม ขอแสดงความยินดี