ขอเชิญร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสถาบันพระบรมราชชนก

ข่าวประชาสัมพันธ์
โดยAdmin

ขอเชิญร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสถาบันพระบรมราชชนก

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566

ฤกษ์บวงสรวง (พิธีพราหมณ์) เวลา 09.10 น.

ฤกษ์พิธีวางศิลาฤกษ์ เวลา 10.09 น.

ณ มณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานอธิการบดี

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข