ขอแสดงความยินดี

ข่าวกิจกรรม
โดย

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.กมลพร แพทย์ชีพ ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาพยาบาลศาสตร์ ตามคำสั่งสถาบันพระบรมราชชนก ที่ 2231/ 2566 ลงวันที่ 18 กันยายน 2566

อัลบั้ม ขอแสดงความยินดี