กิจกรรมรับน้องขึ้นเขาแก่นจันทน์ ณ เขาแก่นจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ข่าวกิจกรรม
โดยAdmin

วันที่  13 กันยายน 2566  สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก จัดกิจกรรมรับน้องขึ้นเขาแก่นจันทน์ ณ เขาแก่นจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม  โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้สักการะพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศหรือพระสี่มุมเมืองประจำทิศตะวันตก และถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1  เพื่อเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจในการเรียน และเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี 

อัลบั้ม รับน้องขึ้นเขาแก่นจันทน์ ปี 2566