<  

"เข็ม" คม แหลม เฉียบชัด
"เหลือง" จำรัสเรืองปัญญา

     
   **** ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนต่างๆ

     
   **** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการอบรม---download  


              วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  
      *  รวมภาพกิจกรรมทั้งหมด...ที่นี่

      *  แบบสอบถามภาพลักษณ์ของวิทยาลัย
      * ระบบรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยฯ สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  
webmaster
84/21 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000