<  

"เข็ม" คม แหลม เฉียบชัด
"เหลือง" จำรัสเรืองปัญญา

     
   **** หน้าที่ ๑  
         **** หน้าที่ ๒  
         **** หน้าที่ ๓  

          

     
   **** ประกาศ.....คลิกที่นี่

     
   **** ประกาศ.....--->download.  


         **** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก--->download  
         **** แผ่นพับ...รายละเอียด--->download  


              วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  
      *  รวมภาพกิจกรรมทั้งหมด...ที่นี่

      *  แบบสอบถามภาพลักษณ์ของวิทยาลัย
      * ระบบรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยฯ สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  
webmaster
84/21 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000