<  

"เข็ม" คม แหลม เฉียบชัด
"เหลือง" จำรัสเรืองปัญญา         ****  ประกาศ.....คลิกที่นี่
         ****  ตารางปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 33 ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่......
****  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี กำหนดรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2558 ตามกำหนดเวลาเดิม


     
   **** ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนต่างๆ

กีฬาสี ครอบครัว BCNR
พิธีรับหมวกนักศึกษา พยบ. รุ่นที่ ๓๒
พิธีมอบตะเกียงนักศึกษา พยบ. รุ่นที่ ๓๒
พิธีสำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๒๙
     
   **** ภาพกิจกรรม---download
  
webmaster
84/21 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000