<  

"เข็ม" คม แหลม เฉียบชัด
"เหลือง" จำรัสเรืองปัญญา

         ****  ประกาศ.....คลิกที่นี่
     
   ****  ประกาศ.....คลิกที่นี่


     
   **** ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนต่างๆ

กีฬาสี ครอบครัว BCNR
พิธีรับหมวกนักศึกษา พยบ. รุ่นที่ ๓๒
พิธีมอบตะเกียงนักศึกษา พยบ. รุ่นที่ ๓๒
พิธีสำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๒๙
     
   **** ภาพกิจกรรม---download
  
webmaster
84/21 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000