<  

"เข็ม" คม แหลม เฉียบชัด
"เหลือง" จำรัสเรืองปัญญา

      **** ใบสมัคร....       **** แผ่นพับ...       **** กำหนดการ....       **** ใบจองห้องพัก....       **** หนังสือเชิญประชุม.....


     
   **** ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนต่างๆ
   
          วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  
      *  รวมภาพกิจกรรมทั้งหมด...ที่นี่

      *  แบบสอบถามภาพลักษณ์ของวิทยาลัย
      * ระบบรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยฯ สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  
webmaster
84/21 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000